Rocky Metall x Gaganita keur/pref. V. Casanova x Aganita ster/pref. V. Saluut Sportprestaties dressuur: PSG/Inter I Rider: Mandy Day
Stal Fanita Hoeve Fokkerij begint bij de merrie
Rocky W