Florissant W Uphill x Aganita ster/prok V. Undigo x Saganita ster/prok V. Metall Sportprestaties dressuur: Rider: David Turner
Stal Fanita Hoeve Fokkerij begint bij de merrie
Florissant W
Figanita als veulen